Ekspertyzy księgowe

W sytuacji gdy konieczna jest ocena poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowości rozliczeń podatkowych, zasadne jest przeprowadzenie ekspertyzy księgowej.

Rozszerzeniem podstawowego zakresu audytu może być analiza ekonomiczno – finansowa, sporządzana na potrzeby inwestora, zarządu bądź w celach sprzedaży przedsiębiorstwa.

W zależności od celu sporządzenia, ekspertyza może zawierać takie elementy jak analiza struktury majątkowo – kapitałowej przedsiębiorstwa oraz rachunku przepływów pieniężnych, analiza wyników przedsiębiorstwa, informacja podatkowa, ocena perspektyw rozwojowych przedsiębiorstwa.

Ekspertyzy księgowe są z reguły sporządzane w sytuacji podejrzenia występowania nieprawidłowości w obszarze rachunkowości oraz obiegu informacji finansowej, przed reorganizacją i restrukturyzacją przedsiębiorstwa czy przed zbyciem przedsiębiorstwa itp. Ekspertyzy księgowe służą również ocenie sytuacji przedsiębiorstwa w obliczu upadłości oraz badają prawidłowość postępowań upadłościowych i naprawczych.

Czym jest prawidłowo przeprowadzona ekspertyza księgowa

Ekspertyza księgowa to specjalny i profesjonalny raport, który odgrywa ważną rolę w danej firmie i właśnie dlatego tak ważne jest jego skrupulatne sporządzenie. W tym celu zawsze warto zwrócić się do doświadczonych księgowych, a najlepiej do zawodowego biegłego rewidenta. Taki raport, czyli właśnie ekspertyza księgowa zawiera dokładną analizę ekonomiczno-finansową. Dla kogo jest ona sporządzana? Z reguły dla inwestora, albo osoby, która zastanawia się nad wykupem przedsiębiorstwa. Taka ekspertyza oczywiście dopasowana jest do potrzeb potencjalnego zlecającego. Niemniej jednak powinna zawierać w sobie informacje o historii przedsiębiorstwa, analizę wyników finansowych, czy informacje o podatkach. Takich punktów może być jednak o wiele więcej.

Ekspertyza księgowa – cenne źródło informacji

Choć ekspertyza księgowa nie stanowi sama w sobie raportu ze sprawozdania finansowego, jest bardzo ważnym dokumentem, który wiele mówi o firmie na przykład przyszłym inwestorom, albo nabywcom. W taki sposób poniekąd mogą oni ocenić, czy inwestycja będzie opłacalna. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się w tej sprawie do księgowych o dużym doświadczeniu. Takie usługi świadczy między innymi Instytut Ekspertyz Gospodarczych.

Czym jest analiza ekonomiczno-finansowa?

Analiza ekonomiczno-finansowa jest uniwersalnym i przez to często wykorzystywanym narzędziem do estymacji opłacalności danej inwestycji. To dlatego przeprowadzamy ją jeszcze przed podjęciem decyzji przez inwestora, albo przyszłego, potencjalnego nabywcę. W taki sposób oszacować można, jakie korzyści finansowe przyniesie nowa inwestycja. Taka analiza oczywiście opiera się na wielu krokach. Przede wszystkim na analizie sytuacji prawnej danego przedsiębiorstwa, ocenie jego stanu, analizie potencjału i opłacalności takiej inwestycji. Ostatnim krokiem może być ostateczne podjęcie decyzji na podstawie otrzymanych raportów.

Kiedy powinna zostać zastosowana analiza finansowo ekonomiczna?

Na pewno nikogo już nie zdziwi, że analiza finansowo ekonomiczna powinna zostać zastosowana przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu, albo wykupieniu danej firmy, czy przedsiębiorstwa. Także tutaj, tak jak w przypadku ekspertyzy księgowej, powinna zostać ona zlecona niezależnym specjalistom, którzy w opisanych krokach prześledzą historię, zyski, podatki i ewentualne długi prześwietlanej inwestycji. Dzięki temu można zyskać pewność dotyczącą dobrze ulokowanych pieniędzy.

    Podziel się