Jak ująć kryptowaluty w rozliczeniu firmy?

Z każdym dniem kryptowaluta staje się coraz bardziej popularnym środkiem płatniczym na świecie. Posługują się nią już nie tylko osoby prywatne, ale także różnej wielkości przedsiębiorstwa. Co za tym idzie, rozliczane z wykorzystaniem kryptowalut transakcje, pojawiają się w księgach rachunkowych firm i rozliczeniach podatkowych.

Tytułem wstępu, czyli czym jest kryptowaluta

Kryptowaluta, określana też mianem wirtualnej monety, to wprowadzona w 2009 roku alternatywna odpowiedź na podlegającą ciągłej inflacji tradycyjną postać pieniądza. Do jej stworzenia posłużył specjalny system kryptograficzny, który pozwala także przypisać każdy zbiór „monet” do konkretnego posiadacza. Jak do tej pory kryptowaluta nie jest przez większość krajów uznawana za oficjalny środek płatniczy ani pełnoprawną walutę. Z uwagi jednak na rosnącą popularność tego „kruszcu”, także w środowisku przedsiębiorczym, niektóre rządy podjęły prace nad wprowadzeniem cyfrowej monety jako oficjalnej waluty. Co więcej, według obowiązującego prawa Unii Europejskiej, kryptowaluty uznawane są za pełnoprawny środek płatniczy i tym samym zwolnione z podatku VAT. I choć z samym pojęciem „kryptowaluty” nie spotkamy się w ustawie dotyczącej podatku dochodowego, mamy tam do czynienia z terminem „waluty wirtualnej”. Źródłem definicji tego pojęcia była ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jak to postrzegają, czyli kryptowaluta okiem prawa

Wraz ze wzrostem zainteresowania przedsiębiorców kryptowalutami rosło też zainteresowanie organów prawnych. Pojawiające się coraz częściej transakcje przeprowadzane z wykorzystaniem cyfrowej monety, także wśród przedsiębiorców, wymusiły na odpowiedzialnych za kwestie finansowe organach wprowadzenie odpowiednich w tym zakresie regulacji. Właściwe dokumentowanie tego typu transakcji jest niezwykle ważne z punktu widzenia samego podatnika. Jako że rozliczanie kryptowalut wiąże się z wysokimi kosztami i wydatkami, w razie nieścisłości i braków w dokumentacji, Urząd Skarbowy może podważyć prawo przedsiębiorcy do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Jak to rozliczać, czyli kryptowaluty w firmie

Zmiany przepisów dotyczących rozliczeń przychodu z tytułu obrotu kryptowalutą wprowadzono po roku 2018. Do tego momentu przychody z kryptowalut można było ujmować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie były one wówczas postrzegane jako odrębne źródło dochodu. Obecnie, tego typu operacje, należy rozliczać jako dochód z kapitału pieniężnego. W świetle obowiązujących od 2019 roku przepisów przychody z obrotu kryptowalutami, objęte są, naliczanym od kwoty uzyskanego dochodu, podatkiem PIT w wysokości 19 procent. W związku z tym, iż regulacje te zaczęły obowiązywać stosunkowo niedawno, a sama kryptowaluta nie jest jest jeszcze kwestią dostatecznie prawnie uregulowaną, inwestujący w wirtualną monetę przedsiębiorcy mogą skorzystać z prawa pomniejszenia wyliczonego w danym roku dochodu o koszty uzyskania przychodu, które nie zostały odliczone w latach wcześniejszych.

    Podziel się