Ekspertyzy bankowe

Bankowość w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skład usług bankowych możemy wyróżnić usługi polegające na finansowaniu klientów Banków: leasingi, pożyczki, kredyty oraz działalność inwestycyjna na rzecz klientów, w tym pośrednictwa w sprzedaży obligacji, jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych i polisolokat.

W skład oferty instytutu wchodzą:

Na czym polegają ekspertyzy bankowe?

Biorąc pod uwagę bardzo szerokie pojęcie bankowości, które zawiera w sobie niezwykle dużą liczbę terminów oraz definicji, mnóstwo różnych działań oferowanych przez naszą firmę można podciągnąć pod ekspertyzy bankowe. Dotyczą one wszystkich czynności związanych zarówno ze współpracą z bankami komercyjnymi, jak również ich pionami organizacyjnymi. Oczywiście wszystkie nasze działania sprowadzają się w pierwszej kolejności z przetłumaczenia skomplikowanego języka bankowego na bardziej przystępny, a następnie poszukiwanie jak najbardziej odpowiednich rozwiązań dla naszych Klientów.

Analiza umowy kredytowej – kto może z niej skorzystać?

Nie wyróżniamy żadnego typu klientów. Oferowana przez nas analiza umowy kredytowej jest skierowana do każdego. Indywidualni klienci mogą sprawdzić swoje codzienne kwestie finansowe, takie jak na przykład weryfikacja umów kredytowych, czy też pożyczek i leasingów z przedstawionymi ofertami. Oczywiście zwracamy także uwagę na potrzeby klientów z sektora biznesowego. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, czy też z globalnymi korporacjami, dopasujemy naszą ofertę do potrzeb każdego z naszych potencjalnych klientów.

Ekspertyzy bankowe dla biznesu

Ze względu na zawiłości prawne, oraz znacznie większą liczbę zaangażowanych podmiotów, ekspertyzy biznesowe dla klientów biznesowych wymagają odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim chodzi o kooperację z takimi jednostkami finansowymi jak Fundusz Inwestycyjny, oraz Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Pierwszym krokiem do właściwej współpracy powinna być odpowiednia analiza takiej kooperacji, na przykład przy okazji pozyskiwania obligacji. Ocena takiej inwestycji oraz przygotowanie jej pod kątem właściwej dokumentacji to zaledwie kilka przykładów, które można znaleźć w naszej ofercie.

Właściwa analiza umowy kredytowej

Wbrew pozorom, pozornie prosta analiza umowy kredytowej dla klienta indywidualnego może okazać się dużym wyzwaniem. Przykładowo, niektóre umowy kredytowe i leasingowe mogą okazać się niezgodne z prawem. Wtedy nasi eksperci decydują o dalszych krokach, które powinny zostać podjęte w celu uregulowania wszelkich nadprogramowych kosztów. W naszej ofercie można znaleźć wszystkie działania podejmowane we współpracy z bankami, które w jakikolwiek sposób mogą być dla naszych Klientów niezrozumiałe, bądź uderzają w ich dobro.

    Podziel się