Instytut Ekspertyz
Gospodarczych

specjaliści w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości

Instytut Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.

Instytut Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. zrzesza specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości.

Specjalizujemy się w realizacji opracowań o wysokiej jakości merytorycznej z zakresu wyceny przedsiębiorstw, momentu ogłoszenia upadłości, wyceny znaku towarowego i marki, pomocy w kalkulacjach i uzasadnieniu wartości utraconych korzyści, szeroko pojętej bankowości. Opracowujemy analizy eksperckie, opinie prywatne, przygotowujemy zarzuty do opinii biegłych sądowych w w/w obszarach.

Zespół naszych współpracowników od kilku lat bierze czynny udział w pomocy przedsiębiorcom, którzy zmagają się z błędami urzędników państwowych lub są poszkodowani na skutek nieprawnego działania swoich kontrahentów. Specjalizujemy się w szacowaniu szkód finansowych wywołanych: utratą wartości marki, stratą zysków i przychodów, ograniczeniem możliwości działania, lub utratą wartości firmy dla akcjonariuszy.

Logotyp Instytutu Ekspertyz Gospodarczych

USŁUGI

z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości

Wyceny przedsiębiorstw
1. metodą skorygowanych aktywów netto,
2. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
3. wpływ zobowiązań pozabilansowych na wartości firmy,
Wyceny znaków towarowych
Szacuje się, że aktywa niematerialne stanowią od 50% do 90% wartości przedsiębiorstwa (w zależności od branży i rynku).
Oszacowanie korzyści utraconych
W znakomitej większości przypadków odszkodowanie za utracone korzyści przysługuje poszkodowanemu.
Doradztwo przy transakcjach kupna - sprzedaży
Profesjonalne doradztwo przy kupnie – sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub elementów składowych majątku jest istotnym elementem transakcji zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy.
Księgowość analityczna
Kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed zarządzającymi.
Ekspertyzy Finansowe
Ekspertyzy finansowe to proces kontroli dokumentów księgowych, który umożliwia szeroko pojętą ocenę sytuacji przedsiębiorstwa z punktu widzenia finansów.
Ekspertyzy Księgowe
W sytuacji gdy konieczna jest ocena poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowości rozliczeń podatkowych, zasadne jest przeprowadzenie ekspertyzy księgowej.
Ekspertyzy Bankowe, zadłużenie, kredyty w CHF
Bankowość w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Ekspertyzy Ekonomiczne
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw powinna charakteryzować się określonym poziomem efektywności. Jej celem jej dostarczenie właścicielom podmiotów gospodarującym oczekiwanych korzyści.
Ekspertyzy Rachunkowe
Ekspertyza księgowa nie stanowi raportu z badania sprawozdania finansowego.

Dowiedz się więcej o IEG

Nasz zespół

specjaliści w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości

dr hab. Radosław Pastusiak, prof. nadzw. UŁ
Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie i ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie zespołem, procesy restrukturyzacyjne, wycena korzyści utraconych.

KONTAKT

Instytut Ekspertyz Gospodarczych Sp z o.o.
ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź

Tel 603 434 015
E-mail: kontakt@ieg.biz.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY