Ekspertyzy rachunkowe

Ekspertyza księgowa nie stanowi raportu z badania sprawozdania finansowego. Przy jej sporządzaniu wykorzystuje się zbadane (często przez biegłego rewidenta) sprawozdania finansowe jako źródło informacji, a następnie informacje te opracowuje się, analizuje i rozwija, wyciągając odpowiednie wnioski. Jedną z funkcji ekspertyzy jest dostosowanie ogólnego sprawozdania finansowego do potrzeb konkretnego użytkownika.  Na ogół ekspertyzy zleca się przed podjęciem decyzji dotyczących poważnych transakcji. Ekspertyzy rachunkowe bywają też przeprowadzane na polecenie rady nadzorczej, która – wypełniając swój obowiązek sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością przedsiębiorstwa – w niektórych przypadkach wymaga niezależnego potwierdzenia ważnych decyzji. Zakres oraz formę ekspertyzy księgowej definiują standardy rachunkowości oraz inne uregulowania.

W skład ekspertyzy rachunkowej w zależności od potrzeby:

Dlaczego przegląd ksiąg rachunkowych jest tak ważny?

Podsumowanie przychodów i wydatków przedsiębiorstwa powinno stanowić bazę, na której można oprzeć działalność firmy. Mowa tutaj zarówno o codziennych wyzwaniach, jak również długofalowych planach, które można we właściwy sposób zrealizować dzięki twardym danym. Właśnie dlatego przegląd ksiąg rachunkowych powinien być regularnie przeprowadzany – daje nam uporządkowane informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawdzenie poprawności ksiąg rachunkowych oraz powstałe w jej efekcie sprawozdanie finansowe pozwoli na właściwą identyfikację potencjalnych ryzyk.

Jak przebiega analiza wyniku finansowego?

Przy prawidłowym funkcjonowaniu większych przedsiębiorstw i korporacji konieczne jest dogłębne sprawdzenie nie tylko samych przychodów, ale również ich rodzajów. Analiza wyniku finansowego także skupia się na wypracowanym wyniku finansowym i bezpośredniej relacji pomiędzy poszczególnymi przychodami, a wyniku finansowym. W zależności od naszych możliwości możemy dokonać analizy zewnętrznej lub wewnętrznej. Jak sama nazwa wskazuje, przy okazji przeprowadzenia analizy zewnętrznej posługujemy się ogólnodostępnymi sprawozdaniami finansowymi. Ze względu na oczywiste ograniczenia, do interpretacji wyników stosuje się różne wskaźniki ekonomiczne, między innymi wskaźnik Altmana, czy też indeks Beavera. Analiza wyniku finansowego wewnątrz firmy będzie znacznie bardziej szczegółowa, głównie ze względu na nieograniczony dostęp do wszelkich danych.

Analiza sprawozdań finansowych, a sytuacja firmy

Sprawozdanie finansowe to nic innego jak kompleksowo zebrany oraz we właściwy sposób przedstawiony zbiór wszystkich przychodów oraz wydatków przedsiębiorstwa w danym okresie. Odpowiednia analiza sprawozdań finansowych umożliwia właściwe zarządzanie firmą, a przede wszystkim zauważanie potencjalnych problemów, które w dłuższym okresie czasu mogą okazać się tragiczne w skutkach i nieodwracalne. Należy jednak pamiętać, że sprawozdanie finansowe uwzględnia zaledwie twarde dane, toteż wkład umiejętności miękkich nie będzie w nich zawarty.

Ekspertyzy rachunkowe – sprawdź swoją księgowość

W każdym przedsiębiorstwie raz na jakiś czas należy sprawdzić, czy w księgowości wszystko się zgadza. Nawet najbardziej zaufana księgowa może popełnić błąd, dlatego takie analizy powinny być wykonywane nie koniecznie często, ale regularnie, a przynajmniej w ważnych, niosących zmiany dla firmy momentach.

Ekspertyzy rachunkowe pozwolą na określenie dokładnego stanu finansowego firmy, jej mocnych i słabych punktów. Umożliwią sprawdzenie płynności finansowej i lepsze kontrolowanie wydatków. Wyłapanie nieprawidłowości będzie dodatkowym atutem.

Kiedy warto zrobić przegląd ksiąg rachunkowych?

Jeżeli w Twojej firmie zbliża się kontrola Urzędu Skarbowego, warto zdecydować się na przegląd ksiąg rachunkowych. Pomoże on w weryfikacji dokumentacji i poprawieniu ewentualnych błędów. Korygowanie ich samodzielnie jest łatwiejsze i ma o wiele mniej konsekwencji, niż wykrycie ich podczas kontroli. Dlatego warto zamówić taką usługę u profesjonalnej firmy, która potrafi przeprowadzać audyty w zakresie dokumentacji księgowej.

Przegląd taki przyda się również przed rozpoczęciem procesu poszukiwania inwestorów. Będą oni z pewnością zainteresowani tym, jak firma radzi sobie z gospodarowaniem środkami. Działania kontrolne mogą okazać się też przydatne przed przystąpieniem do dużych przetargów. Nienaganna księgowość pomaga budować zaufanie i poczucie wiarygodności.

Co Ci powie analiza wyniku finansowego?

Jeszcze innym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest analiza wyniku finansowego. Pozwala ona ocenić zyski i straty firmy i zbudować strategię dążącą do polepszenia sytuacji. Co więcej, prawidłowo wykonana, pozwoli zidentyfikować źródła finansowych problemów, ale też sukcesów. Może to być szczególnie przydatne podczas poszukiwania obszarów z potencjałem do rozwoju.

Wynik finansowy pokazuje przede wszystkim stan finansowy firmy i skuteczność prowadzonych w niej działań. Jest dowodem na to, jak dobrze dane przedsiębiorstwo radzi sobie na rynku. Jeżeli wynik ten jest niezadowalający, warto pomyśleć o zmianie sposobu działania.

Analiza sprawozdań finansowych – wykonaj przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych

Analiza sprawozdań finansowych, wykonana sumiennie i szczegółowo, może powiedzieć wiele o stanie i potencjale rozwojowym firmy. Zainteresowani nią będą członkowie zarządu i osoby zainteresowane inwestowaniem. W takich analizach zawarte są wskazówki w odniesieniu do kierunku dalszych działań, dlatego warto wczytywać się w nie przed podjęciem istotnych dla firmy decyzji.

    Podziel się