Jak wycenić firmę?

Wycena firmy to nic innego, jak ustalenie jej faktycznej wartości. To zabieg, który pozwala zorientować się w tym, ile tak właściwie jest warte dane przedsiębiorstwo. Wycena jest często niezbędna przy sądowym rozwiązywaniu sporów, sprzedaży udziałów lub całej firmy, ubieganiu się o kredyt, a także próbach pozyskania inwestorów. Sprawdź, jak wycenić firmę!

Spis treści:

  1. O wycenie przedsiębiorstw
  2. Metody wyceny – w zależności od celu
  3. Jaka metoda wyceny będzie najrzetelniejsza?

O wycenie przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces, który pozwala ukazać rzeczywistą wartość firmy. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak rzetelne podejście. Analiza podmiotu gospodarczego jest bowiem złożona, a w zależności od jej celu, sytuacji i zasobów firmy może przebiegać kompletnie inaczej. Indywidualne podejście, wiedza i doświadczenie są tutaj kluczowe. Bez nich wykazane wartości mogą prowadzić do przedstawienia zaburzonego obrazu, a ten, poprzez podjęte na jego podstawie decyzje, do licznych komplikacji. Z tego powodu wycenę powinna prowadzić zawsze kompetentna jednostka.

Metody wyceny – w zależności od celu

Wyceny wartości przedsiębiorstw można prowadzić poprzez różne metody. Podstawowe z nich to: metoda skorygowanych aktywów netto (majątkowa), dochodowa oraz porównawcza. Wybór właściwej zależy od posiadanych informacji i celu całego procesu. W metodzie majątkowej wartość ustala się poprzez odjęcie zobowiązań od wartości aktywów. W metodzie dochodowej wartość końcowa jest uzyskiwana na podstawie prognozowanych wyników finansowych firmy. W porównawczej, jak wskazuje nazwa, porównuje się wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, o podobnym profilu, upubliczniającymi dane finansowe.

Każda z tych metod ma swoje zalety, wady oraz ograniczenia. Zarówno pod kątem praktycznym, jak i pod kątem uzyskiwanych w efekcie danych. Zastanawiają się Państwo nad tym, jak wycenić firmę w rzetelny sposób? Zapraszamy do kontaktu! Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości. Profesjonalna wycena przedsiębiorstwa to jedna z głównych usług, które świadczymy w ramach naszej działalności.

Jaka metoda wyceny będzie najrzetelniejsza?

Na to pytanie nie ma jednej, trafnej odpowiedzi. Wybór zależy bowiem od wielu czynników. Aby wycena mogła prowadzić do uzyskania rzetelnego obrazu, konieczne jest uwzględnienie w nim m.in. celu jej przeprowadzania, zapotrzebowania informacyjnego, sytuacji rynkowej czy sytuacji finansowo-majątkowej wycenianego podmiotu. Z tego powodu, w praktyce do uzyskania trafnej oceny stosuje się też zazwyczaj metody mieszane, łączące w sobie różne sposoby analiz finansowych. Każda z metod bazuje bowiem na innych informacjach, a przez to, przedstawia także diametralnie inne wyniki.

    Podziel się