Metody wyceny przedsiębiorstw

Istnieją różne sposoby na określenie wartości przedsiębiorstwa. Stosuje się je w zależności od celu, ale też często łączy ze sobą, bo w zależności od stosowanej metody otrzymasz różne informacje o stanie firmy. Dobrze dobrana metoda pomoże w podjęciu korzystnych decyzji w kwestii inwestycji, sprzedaży lub rozbudowy przedsiębiorstwa.

Spis treści:

  1. Kiedy potrzebna jest wycena wartości przedsiębiorstwa?
  2. Metody stosowane do wyceny przedsiębiorstw
  3. Jak wybrać specjalistę do wyceny firmy?

Kiedy potrzebna jest wycena wartości przedsiębiorstwa?

Jest kilka sytuacji, w których wycena wartości przedsiębiorstwa będzie niezbędna. Jedną z nich jest chęć kupienia lub sprzedaży firmy. Zarówno sprzedający, jak i kupujący będą zainteresowani obiektywną wartością organizacji, aby skutecznie negocjować warunki transakcji. Dotyczy to dużych korporacji, ale też przejęć małych, lokalnych firm. Planowana zmiana właściciela oznacza konieczność przeprowadzenia wyceny – często odbywa się to przez niezależnych ekspertów po stronie nabywcy oraz aktualnego właściciela.

Wycena konieczna może się okazać również w przypadku poszukiwania inwestora do spółki. Przyszły współwłaściciel z pewnością zechce poznać obecny stan i wartość firmy, aby ocenić jej potencjał rozwojowy i oszacować, czy taka inwestycja będzie opłacalna. O wycenę może poprosić również bank, jeżeli będziesz starać się o zewnętrzne środki finansowe w formie kredytu.

Metody stosowane do wyceny przedsiębiorstw

Duże znaczenie będą miały wybrane metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Do wyboru są cztery ich kategorie: majątkowe, dochodowe, porównawcze oraz mieszane. Te pierwsze skupiają się na oszacowaniu aktualnej wartości majątku, a więc aktywów i pasywów. Pomocne są szczególnie przy podziale lub łączeniu przedsiębiorstw, a także zmianie formy prawnej działalności czy zaciąganiu zobowiązań (kredyty, leasing).

Metody dochodowe skupiają się raczej na ocenie osiąganych lub potencjalnych dochodów firmy. Przy wykorzystaniu tych metod bada się przede wszystkim wyniki sprzedażowe oraz płynność finansową przedsiębiorstwa, co pozwala na ocenę stabilności i potencjału rozwojowego firmy. W metodach porównawczych określa się wartość organizacji w porównaniu do innych podobnych podmiotów na rynku, co daje możliwość oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, a więc również rokowań na przyszłość. Metody mieszane wyceny łączą przede wszystkim aspekt majątkowy z dochodowym.

Jak wybrać specjalistę do wyceny firmy?

Niezwykle ważna jest prawidłowo przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa. Najlepiej poprosić o jej przeprowadzenie eksperta, który nie tylko ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu finansów, ale też doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu analiz w danej branży. Dzięki temu będzie on lepiej orientował się w specyfice działalności, a wyciągane przez niego wnioski i podkreślane w wycenie parametry będą trafniej oddawały stan przedsiębiorstwa.

    Podziel się