Powrót do gotówki

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewna sytuacja gospodarcza
spowodowały odwrót Brytyjczyków od pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz jako nośnik
wartości i środek płatniczy jest zakładnikiem zaufania społecznego. W sytuacji
pogarszających się nastrojów, kryzysu energetycznego i ogólnie większej niepewności,
rozliczanie się w oparciu o gotówkę, przybiera na skali. Obawiam się, że najbliższe lata to
spadek wartości transakcji bezgotówkowych na rzecz gotówkowych. Pieniądza sam w sobie
jest traktowany jako rodzaj narzędzia pozwalającego ingerować w systemy społeczno –
gospodarcze, więc jego znaczenie będzie rosło. W dłuższej perspektywie, obciążenia systemu
bankowego, spowodują jego słabość, a następnie zapaść, co będzie powodem ukrytej
nacjonalizacji banków a następnie wprowadzenia pieniądza cyfrowego. Pieniądz cyfrowy
będzie nowym narzędziem kontroli społecznej.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Brytyjczycy-wracaja-do-gotowki-z-powodu-rosnacych-kosztow-zycia-8386990.html

    Podziel się