Utracone korzyści

Utracone korzyści – wsparcie w kalkulacji i uzasadnieniu wartości

W znakomitej większości przypadków odszkodowanie za utracone korzyści przysługuje poszkodowanemu. Ustalenie rozmiarów uszczerbku majątkowego pod tą postacią przysparza jednak przedsiębiorcom wielu trudności. Rzetelne wyliczenie straty wymaga bowiem wykazania spodziewanego, hipotetycznego przychodu, który nie został osiągnięty ze względu na wyrządzoną szkodę. Wymaga także przedstawienia dowodów świadczących o możliwie jak najwyższym prawdopodobieństwie uzyskania szacowanych korzyści. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, specjaliści IEG służą pomocą.

Profesjonalne oszacowanie korzyści utraconych

Instytut Ekspertyz Gospodarczych specjalizuje się w przygotowaniu wysokiej jakości merytorycznej opracowań dotyczących m.in. wartości utraconych korzyści. Od wielu lat wspieramy przedsiębiorstwa w kalkulacji i szacowaniu szkód finansowych wywołanych ograniczeniem możliwości działania. Oferujemy profesjonalne oszacowanie korzyści utraconych, niezależnie od zaistniałego zdarzenia i okoliczności. Pomagamy także w przygotowaniu nienagannych, merytorycznych uzasadnień poniesionych strat, niezbędnych do uzyskania rekompensaty. Wspieramy w całym procesie ustalania poniesionych szkód finansowych.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści

Chcą Państwo uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści? Oferujemy profesjonalne usługi w tym zakresie, od kalkulacji i opracowania uzasadnienia, po przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wsparcie w procesie dochodzenia należności. Doradzamy, przygotowujemy analizy eksperckie i opinie prywatne. Zajmujemy się także sporządzaniem zarzutów do opinii biegłych sądowych. Jeśli spotkaliście się więc Państwo z nieuczciwą lub nierzetelną oceną stanu faktycznego, również możemy pomóc. Nasz zespół ma wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zakresie ekspertyz powiązanych z dochodzeniem roszczeń.

Chcą Państwo zlecić oszacowanie korzyści utraconych?

Instytut Ekspertyz Gospodarczych to zespół wysokiej klasy specjalistów w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości. Zrzeszamy osoby mogące pochwalić się nie tylko nienaganną wiedzą, ale także bezcenną praktyką. Nasi współpracownicy od wielu lat pomagają przedsiębiorcom poszkodowanym poprzez nieprawne działania kontrahentów i zmagającym się z błędami urzędników. Nasze specjalizacje to szacowanie szkód finansowych, kompleksowa wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych i marki oraz bankowość. Świadczymy także usługi doradcze i przygotowujemy ekspertyzy we wszystkich wymienionych dziedzinach. Zapraszamy do kontaktu!

    Podziel się