Księgowość analityczna

Kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed zarządzającymi.

W ramach księgowości analitycznej realizujemy:

Czym jest księgowość analityczna?

Niemal przy okazji każdej działalności gospodarczej potrzebujemy we właściwy sposób spojrzeć na finanse naszej firmy. Do właściwej oceny sytuacji w przedsiębiorstwie nie wystarczą ogólniki. Potrzebujemy znacznie bardziej dokładnych danych i właśnie tym zajmuje się księgowość analityczna. Dobrym przykładem mogą być środki trwałe, które widnieją na naszym koncie syntetycznym. Na koncie analitycznym idziemy o krok dalej i dzielimy wydatki naszych środków trwałych, na przykład na maszyny, budynki, czy też pojazdy należące do firmy.

Do czego służy analiza zasobów firmy?

Dogłębna wiedza na temat potencjału firmy stanowi kluczowy aspekt, dzięki któremu znacznie łatwiej zarówno wychodzić z bessy, jak również dokonywać długoterminowych prognoz. Analiza zasobów firmy polega na właściwym określeniu silnych i słabych stron organizacji, jak również potencjalnych szans i słabości przy okazji długofalowych wizji. SWOT stanowi podstawę w funkcjonowaniu niemal każdej działalności i niezwykle pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji na wielu płaszczyznach.

Analiza sytuacji rynkowej – potencjalny rozwój firmy

Chociaż nasze produkty bądź usługi mogą być doskonałe pod kątem jakości, wcale nie oznacza to pewnego sukcesu przedsiębiorstwa. Istnieje mnóstwo czynników niezależnych od firmy, na które należy zwrócić uwagę. Czy nasz produkt jest innowacyjny? Czy na rynku występują podobne produkty? W jakim przedziale cenowym obracają się nasi konkurenci? Czy konsumenci wyrażają zainteresowanie naszymi usługami? Analiza sytuacji rynkowej, podobnie jak analiza zasobów firmy, powinna zostać przeprowadzona na długo przed wprowadzeniem produktów na rynek.

Kiedy potrzebna jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Powyżej wyraźnie widać, że na sytuację firmy wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak również zewnętrzne. Nie da się przewidzieć wszystkich zdarzeń, toteż w niektórych przypadkach koniecznością może okazać się restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Jakie mogą być jej powody? Brak odpowiedniej konkurencyjności względem innych podmiotów na rynku, wzrost efektywności, czy też zmiana wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

    Podziel się